Nhà hàng kết hợp khách sạn – số 03 Phạm Ngũ Lão

Nhà anh Trường – 224 BẮC SƠN
Tháng Chín 21, 2018
Công trình văn phòng kết hợp căn hộ nhà máy cao su
Tháng Chín 21, 2018