Xây Dựng Công Trình

Sơn Hoàn Thiện

Thi Công Chống thấm

Công trình phòng giao dịch Maritime Hải Châu

Công trình tổ hợp khách sạn và nhà hàng 300m2 tại Huế

Công trình xây dựng Biệt Thự khu Hòa Xuân

Hoàn Thiện Khách Sạn Fansifang Võ Nguyên Giáp

Công trình đã thi công

CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG